Places out of space. Przegląd filmów i prac videodoki NA STOCZNI – program przeglądów filmowych i debat, dotyczących kina i sztuki video, wpisujących się problemowo i estetycznie w scenerię Młodego Miasta. 

Koordynacja: Julia Gierczak& Maks Bochenek. 

Wstęp wolny. Prosimy zapisywać się na listę: wyspainfo@wp.pl

Places out of space. Przegląd filmów i prac video stanowi interdyscyplinarny projekt, zogniskowany wokół problematyki miejsc wyłączonych – kulturowo i topograficznie – z paradygmatu centrum. Miejsc tworzących postindustrialne suburbia, pozbawionych jednoznacznego statusu przedmieść czy heterotopii odzwierciedlających zarówno nowoczesne, jak i ponowoczesne koncepcje ideologiczne, urbanistyczne i socjologiczne. Miejsc przetwarzanych w świadomości współczesnych artystów i twórców kina w oparciu o różnorodne koncepcje estetyczne (by wymienić tylko strategię paradokumentalną i estetykę Campu).

Poszczególne moduły przeglądu zostały podzielone na sekcje tematyczne.

Pierwszy moduł, pod hasłem: przestrzenie (nie)dokonane, odwołuje się do problemu międzykulturowych transgresji przestrzennych, których model wyznaczają między innymi przeobrażenia kulturowej figury turysty, jak i współczesne ramy czasowej i stałej emigracji.

Drugi blok przeglądu odwzorowuje współczesne przestrzenie dokonane, stanowiące topograficzne znamię wydarzeń XX wieku, silnie zakorzenionych w zbiorowej pamięci.

Trzeci moduł programowy podejmuje problem granic metropolii, rejestrując – zarazem – miejsca ich przekroczenia.

Czwarta odsłona przeglądu dekonstruuje kulturową ideę azylu, pozbawiając tę kategorię dotychczasowych znamion locus amoenus.

Pokazy poprzedzą prelekcje trójmiejskich badaczy z różnych obszarów kultury współczesnej. [JG]

Kuratorzy projektu: Julia Gierczak& Maks Bochenek

Program przeglądu

I moduł 16 kwietnia // godz. 19.00
Przestrzenie (nie)dokonane

pokaz filmu Kod nieznany w reżyserii Michaela Haneke//
prelekcja: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

II moduł 23 kwietnia // godz. 19.00
Przestrzenie dokonane
projekcja prac video: Atomic love Piotra Wyrzykowskiego & Iliyi Chichkana// Przeszłość Ani i Adama Witkowskich // Winterreise Mirosława Bałki
prelekcja: mgr Hubert Bilewicz

III moduł 9 maja // godz. 19.00
Metropolia - granice, zaułki, przedmieścia
projekcja prac video: Road to Tate Modern Senera Özmena (we współpracy z Erkanem Özgenem) // Pielgrzymka Artura Żmijewskiego (we współpracy z Pawłem Althamerem) //
prelekcja: dr hab. Piotr Lorens

IV moduł 21 maja // godz. 19.00
Azyl po polsku
// projekcja filmu Przemiany w reżyserii Łukasza Barczyka
prelekcja: dr Paweł Sitkiewicz

Projekt finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


PL EN
powered by Blueprint