www.modelator.blogspot.com

Modelator powstaje jako miejsce wymiany myśli, pole do dyskusji nad życiem artystycznym Trójmiasta. Jest tworzony przez studentów historii sztuki związanych z ISW i Modelarnią. Brakuje nam żywej debaty publicznej dotyczącej trójmiejskiego środowiska artystycznego, która obejmowałaby całość zjawisk. Naszą ambicją jest więc wypełnienie tej luki, a także wspieranie młodych twórców, często jeszcze studentów ASP. Zapraszamy wszystkich do krytycznej dyskusji nad komentowanymi przez nas zdarzeniami, która pomoże nie zepchnąć trójmiejskiego środowiska artystycznego na marginesy polskiej sceny artystycznej. Poza tym silnie wytężamy wzrok w stronę Sopotu, a szczególnie Gdyni, niestety prawie nic nie widzimy. Gdzie jest sztuka w Gdyni?

Załoga Modelatora:
Roma Piotrowska 
Ola Grzonkowska 
Maks Bochenek
kontakt: mmmodelator@wp.pl lub modelator_mail@wp.pl
PL EN
powered by Blueprint