"Places Out of Space" - konkurs

 

Instytut Sztuki Wyspa i kuratorzy przeglądu "Places Out of Space" ogłaszają konkurs, skierowany do młodych odbiorców współczesnego kina i sztuki video.

W okresie od 16 kwietnia do 30 lipca 2009 zapraszamy do nadsyłania
esejów, dotyczących sposobów kreowania miejsc i przestrzeni
w kinie, pracach video-art i video instalacjach, powstałych po roku 1989.

Teksty konkursowe mogą, ale zarazem nie muszą, odwoływać się do tytułów prezentowanych
w trakcie przeglądu "Places out of Space". Ważnym czynnikiem są również osobiste
inspiracje i poszukiwania.

Nadsyłane teksty powinny jednak - w sposób mniej lub bardziej bezpośredni - odnosić się
do któregoś z poniższych obszarów tematycznych:

1. Przestrzenie (nie)dokonane. Miejsca o złożonym statusie społeczno-kulturowym:
ulice wielokulturowych metropolii, wielkomiejskie przestrzenie (środki
komunikacji miejskiej, hipermarkety, blokowiska), przestrzeń pogranicza między
światem realnym a światem współczesnych mediów.

2. Przestrzenie dokonane. Miejsca, charakteryzowane za pośrednictwem
ugruntowanych kulturowo kodów. Miejsca, którym  status nadały wydarzenia XX wieku: dla przykładu  II Wojna Światowa, Praska Wiosna i inne wydarzenia  1968, przemiany demokratyczne w dawnym bloku komunistycznym, 11 września 2001 w Nowym Jorku następujące po nim wojny  i inne fakty, naznaczające przestrzeń i konkretne miejsca określonym ładunkiem symbolicznym. Faktycznym tematem rozważań pozostaje w tym wypadku nowa topografia miejsc dokonanych, odwzorowana w kinie i sztuce ostatniego dwudziestolecia.

3. Metropolia - granice, zaułki, przedmieścia. Miejsca, pozostające poza Centrum, przestrzenie ukryte i zapomniane lub wydzielane celowo z topografii miasta. Przedmieścia, postindustrialne suburbia,  slumsy, granice przestrzeni wielkomiejskiej i próby ich zatarcia oraz miejsca o niejednoznacznym (ziemia niczyja) lub silnie zaznaczonym (Ziemia Święta) statusie kulturowym.

4.Azyl po polsku. Sposoby obrazowania domu rodzinnego i innych miejsc intymnych w polskim kinie i sztuce video (1989-2009).

Nadsyłane teksty powinny łączyć w sobie analizę wybranych filmów lub prac video
z refleksją na temat kultury współczesnej, wyrażaną za pośrednictwem charakteryzowanych
miejsc i przestrzeni. Najlepsze spośród nadsyłanych prac staną się podstawą publikacji
pokonkursowej.

Wymogi formalne:
Wiek uczestników: do 26 roku życia.
Eseje o objętości od 5 do 10 stron znormalizowanego maszynopisu należy nadsyłać do 30 lipca 2009 na adres: konkurs_poza_miastem@wp.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: julia.gierczak@wyspa.art.pl
lub maks.bochenek@wyspa.art.pl

 

PL EN
powered by Blueprint