conferences

Debata o przyszłości zabytków techniki na terenach Młodego Miasta
Chosen
Mobilność przestrzeni
Fenemenologia i transgresje
Przekleństwo rzeczywistości
Change
Tektonika historii
Queerowanie rzeczywistości
"Ewa Partum: Legalność Przestrzeni" - dyskusja panelowa
Pułapka na myszy
Arte.act
PL EN
powered by Blueprint