UN/REAL

Kurator: Agata Rogoś
18 czerwca – 17 lipca 2005

Wystawa UN/REAL dotyczy relacji pomiędzy tym, co jest realne, a tym co nierealne. Pomiędzy rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy, a tą jaka mogłaby nas otaczać. Jest próbą symulacji technologicznej prawdopodobnej rzeczywistości. Znak zapytania wprowadza jednak pewien niepokój w tej koncepcji. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy przypadkiem już nie wkroczyliśmy w świat wirtualny – "prawie rzeczywistość", jeśli tak to jak odróżnić świat wirtualny od realnego?

"Wobec czego konfrontuje się kultura widzenia  w sytuacji, kiedy wszystko może być przekształcone w scalające się szeregi numerów?
Niektórzy wierzą, że digitalizacja kultury doprowadzi do fundamentalnych przemian wizerunku rzeczywistości, do ukonstytuowania się nowego doświadczania świata. Jeżeli faktycznie to nie rzeczywistość, a przestrzeń cyfrowa, znajdująca się poza realnością, generuje obrazy, które są aż nadto realne – zostaliśmy złapani w pułapkę. Ogromny wpływ mediów i kultury konsumpcyjnej na obszary związane z kultem religijnym i polityką wskazuje na manipulacyjność tych zagadnień. Zarówno życie, jak rzeczywistość stały się iluzorycznymi efektami mediów. Mogą przecież być, podobnie jak każdy inny element rzeczywistości, dowolnie przekształcone w szereg cyfr, odrealnione…"

Fragment tekstu kuratorki z zaproszenia na wystawę.

Wystawa pokazuje minimalną granicę pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym co się wydaje i co mogłoby do złudzenia przypominać zastaną rzeczywistość. Czy koncepcja rzeczywistości według artystów jest właśnie taką, w jakiej chcielibyśmy funkcjonować? Wystawa rozpatruje również ogromny wpływ mediów i kultury konsumpcyjnej na obszary związane z kultem religijnym i polityką wskazuje na manipulacyjność tych zagadnień. Zarówno życie, jak rzeczywistość stały się iluzorycznymi efektami mediów. Mogą przecież być, podobnie jak każdy inny element rzeczywistości, dowolnie przekształcone w szereg cyfr, odrealnione... Niektórzy wierzą, że digitalizacja kultury doprowadzi do fundamentalnych przemian wizerunku rzeczywistości, do ukonstytuowania się nowego doświadczania świata. Jeżeli faktycznie to nie rzeczywistość, a przestrzeń cyfrowa, znajdująca się poza realnością, generuje obrazy, które są aż nadto realne – zostaliśmy złapani w pułapkę.
Lista uczestników:

Centreal, CUKT, Oskar Dawicki, Jacek Niegoda, Przemek Sanecki, Anna Witkowska, Grzegorz Klaman, Jarosław Kozakiewicz, Mateusz Pęk, Janek Simon, Kijewski
PL EN
powered by Blueprint