O wystawie:

Legalność przestrzeni
Wystawa - publikacja - warsztaty - dyskusja panelowa na temat twórczości Ewy Partum

termin: 17 czerwca - 15 sierpnia 2006
miejsce: Instytut Sztuki Wyspa i Modelarnia na terenach Stoczni Gdańskiej

"Legalność przestrzeni" stanowi rodzaj nietypowej, synchronicznej retrospektywy sztuki Ewy Partum, wybitnej polskiej artystki konceptualnej i feministycznej. Projekt przedstawia  współczesne spojrzenie na twórczość tej legendarnej postaci, która opuściła w latach 80. Polskę i osiadła w Berlinie. Jej twórczość pozostaje wciąż niewystarczająco zbadana w krajowej refleksji nad sztuką konceptualną i nie dość obecna w polskich kolekcjach sztuki współczesnej. Zadaniem wystawy, publikacji, warsztatów i dyskusji panelowej jest zaburzyć historyczny i fragmentaryczny rytm recepcji jej twórczości oraz zrekonstruować najważniejsze, oryginalne i innowacyjne wątki jej twórczości.  Jednocześnie, ze względu na specyfikę materiału, projekt ten stawia problem dokumentacji sztuki efemerycznej, pyta o rolę dokumentu, zapisu i  odtworzenia oraz sięga do materiałów archiwalnych by poszerzyć pole recepcji sztuki Ewy Partum.

Zaplanowany na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia 2006 projekt bierze swój tytuł z instalacji konceptualnej dokonanej przez  Partum w 1971  roku na Placu Wolności w Łodzi. Nazwa ta stanowi także konceptualne narzędzie, pozwalające postawić pytanie o obecność artystki i kobiety w dyskursie publicznym od lat sześćdziesiątych do współczesności oraz przyjrzeć się zagadnieniu percepcji sztuki feministycznej i konceptualnej oraz wpływu publicznego wizerunku artystki na interpretacje jej sztuki.  Stąd w wystawie pojawią się liczne zapisy dokumentalne, związane przede wszystkim z performansami i osobistymi wypowiedziami artystki a także materiałami dokumentalnymi, które próbowały w latach 70. i 80. odnieść się do fenomenu Partum.

Spośród imponującego dorobku artystki oraz związanych z jej twórczością materiałów dokumentacyjnych wybrano takie, które definiują obecność kobiety w przestrzeni publicznej oraz  zakreślają przestrzeń osobistą artystki. Wystawa w Instytucie Sztuki Wyspa pokaże najistotniejsze obszary twórczości Partum oraz specyficzne relacje pomiędzy tymi sferami. Wytwarzać będzie ona  relacje kontekstualne zarówno wobec tradycji konceptualnej i jej muzealizacji  jak i specyficznej lokalizacji wystawy w Stoczni Gdańskiej. Wystawa wychodzi na zewnątrz Instytutu Sztuki Wyspa i wkracza w przestrzeń publiczną, konfrontując historyczne prace z nową rzeczywistością kulturową i polityczną. Nowe sensy wytworzone przez taki sposób prezentacji pozwolą na  przyjrzeć się z innej perspektywy tej wciąż niezwykle aktualnej i zadającej istotne pytania twórczości.

Wystawie towarzyszą warsztaty dla młodych performerów prowadzone w kooperatywie artystów Modelarnia przez córkę artystki, historyczkę sztuki Berenikę Partum. Skupią się one na analizie i odtworzeniu wczesnych performansów Ewy Partum oraz przeniesieniu ich w nowy kontekst artystyczny, polityczny i architektoniczny. Niektóre z zająć odbędą się przy osobistym udziale artystki. Przygotowane nowe wersje performansów zostaną zaprezentowane publicznie oraz udokumentowane w postaci zapisów wideo oraz fotografii.

We wrześniu 2006 odbędzie się druga wystawa Ewy Partum przygotowana przez Dorotę Monkiewicz w warszawskiej Królikarni, skupiająca się na innych watkach, w szczególności na poezji wizualnej i praktyce feministycznej. Wystawy w Gdańsku i Warszawie łączy materiał wideo z performansu Ewy Partum prowadzonego przez artystkę w grudniu 2005 w BWA w Zielonej Górze z udziałem obu kuratorek jej tegorocznych wystaw. Materiał pokazuje napięcie pomiędzy rolami i pozycjami artystki i kuratorek oraz poddaje krytyce z perspektywy artystki zagadnienie współczesnych reinterpretacji praktyk konceptualnych.

Obie wystawy łączy publikacja, książka „Ewa Partum”, pod redakcja Anety Szyłak przy współpracy Bereniki Partum, w której pojawią się teksty kuratorek wystawy oraz Grzegorza Dziamskiego, Andrzeja Turowskiego. Łukasza Rondudy oraz Angeliki Stepken, niemieckiej historyczki sztuki i kuratorki, która przygotowana przez siebie wystawą w 2001 w Badischer Kunstverein oraz towarzyszącą jej publikacją przybliżyła na nowo twórczość artystki publiczności niemieckiej. Zadaniem książki jest scalenie różnorodnych spojrzeń na twórczość Ewy Partum, dostarczenie zarówno precyzyjnej informacji o twórczości artystki, a zwłaszcza jej chronologii jak i  problematyzacja szeregu wątków obecnych w twórczości artystki.  Publikacja jest przygotowywana we współpracy z wydawnictwem Revolver Archiv für aktuelle Kunst we Frankfurcie.

Projekt podsumowuje dyskusja panelowa w dniu 18 czerwca 2006 o godz. 12.00 w Instytucie Sztuki Wyspa, z udziałem autorów przygotowywanej publikacji:  prof. Grzegorza Dziamskiego, Doroty Monkiewicz, Łukasza Rondudy, Anety Szyłak i prof. Andrzeja Turowskiego.

kurator: Aneta Szyłak
Asystentki kuratorki: Ewa Małgorzata Tatar i Berenika Partum
Asystenci projektu: Zuzanna Malicka, Aleksandra Grzonkowska, Roma Piotrowska i Maksymilian Bochenek
organizacja:
Fundacja Wyspa Progress w Gdańsku 

współpraca:
Büro Kopernikus w Berlinie
Fundacja Signum w Poznaniu
Badischer Kunstverein w Karlsruhe.
PL EN
powered by Blueprint