Koncepcja programowa

Instytut Sztuki Wyspa spełnia rolę platformy otwartej dyskusji na temat kształtu życia artystycznego i intelektualnego w naszym kraju oraz jego miejsca na międzynarodowej mapie kulturalnej. Jest on instytucją nowej generacji, czerpiąca doświadczenia z obserwacji dotychczasowej tradycji w tej dziedzinie ale unikającą raz zdefiniowanego strukturalnie kształtu. Jego koncepcja strukturalna jest horyzontalne, hybrydowa (naukowo-wystawienniczo-warsztatowa), a strategie oparte są na tworzeniu relacji i stymulacji procesów komunikacyjnych, nie zaś na raz zdefiniowanej reprezentacji. Cechą dzisiejszych społeczeństw i kultur jest znaczna dywersyfikacja, zmienność i mobilność. Taka też jest specyfika działalności Instytutu Sztuki Wyspa.

Instytucja swoimi zainteresowaniami będzie wychodzi poza samą sztukę, szukając związków z nowymi technologiami, architekturą, urbanistyką, muzyką, filmem, nową literaturą oraz współczesnymi teoriami kultury i życia społecznego. Stanowi ona ośrodek integracyjny dla artystów różnych dziedzin, którzy są zainteresowani wchodzeniem w interakcję ze sztuką współczesną. Instytut wykracza poza tradycyjnie rozumiane galerii i muzeum gromadzącego własną kolekcję z rozbudowanym programem wystaw czasowych, projekcji, warsztatów i wykładów. Jego zadaniem jest nie tylko prezentować najciekawsze zjawiska współczesnej kultury artystycznej, ale także konstruować jej zaplecze intelektualne i dokumentujący ją program badawczy. Jest to więc interdyscyplinarna placówka wystawiennicza, badawcza i edukacyjna. Jej zaplecze stanowić kolekcja, biblioteka/cztelnia, wydawnictwo oraz archiwum sztuki współczesnej WYSPA-base. Jądrem instytutu jest Program Rezydencyjny, którego zadaniem jest wprowadzanie międzynarodowego grona badaczy, teoretyków, krytyków i twórców kultury wizualnej w obszar nowej dzielnicy i całego regionu.
PL EN
powered by Blueprint