Fenomenologia i transgresje


W dniach 15-16 marca 2008 roku w IS „Wyspa” oraz w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Fenomenologia i transgresje” współorganizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Gdańsku oraz Naukowe Koło Hermeneutyczne Doktorantów UG.

Filozofia współczesna, która w istotny sposób została określona przez fenomenologię, mierzyła się w XX wieku z kolejnymi wydarzeniami zagrażającemu człowieczeństwu. Filozofowie współcześni podejmując próby uchwycenia i nazwania na nowo sytuacji człowieka w świecie często sięgali do metody fenomenologicznej jako metody opisowej będącej przydatną do konceptualizacji szerokiego zakresu zjawisk. Stając naprzeciw nowych sytuacji zawierających doświadczenie transgresji i kierując się ku temu, co niewyrażalne myśliciele redefiniowali samą metodę fenomenologiczną, a stosując ją do coraz to innych obszarów problemowych ogólnie pojętej kultury, przekraczali granice metodologiczne, jednocześnie pogłębiając zrozumienie człowieka w świecie i rozszerzając dotychczasowe granice myślenia o bycie ludzkim. Ruch tych zmian obejmujących doświadczenie transgresji, zarówno w obszarze kultury jak i samej metody fenomenologicznej, chcielibyśmy prześledzić podczas konferencji Fenomenologia i transgresje. Tworząc platformę do interdyscyplinarnych rozważań sięgniemy do takich tematów jak:

· próba określenia istoty transgresji,
· wykorzystanie metody fenomenologicznej do badania transgresji kultury i psychiki,
· przydatność metody fenomenologicznej do analizy zjawisk transgresji,
· przekroczenie fenomenologii ku hermeneutyce,
· transgresja nieświadomości,
· transgresja samej metody fenomenologicznej,
· aktualność fenomenologii transcendentalnej.
PL EN
powered by Blueprint