O nas

Założony w 2004 roku i prowadzony przez Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej Instytut Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej prowadzoną przez organizację pozarządową. Jego charakter i koncepcja programowa wyrasta bezpośrednio ze specyfiki miejsca, w jakim jest ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony i projektowanej przyszłości, z drugiej. Mając w pamięci wiele nietrafnych projektów rewitalizacyjnych w Europie, twórcy Instytutu przykładają krytyczne narzędzia teoretyczne dla oceny następujących wokół zjawisk.

Ambicją i misją Instytutu Sztuki Wyspa jest spełniać stymulującą intelektualnie i artystycznie rolę dla terenów postoczniowych, wpisując się swoim programem w dyskusję na temat ich historycznej roli i łącząc je z dziejami niezależnych ruchów artystycznych w Gdańsku oraz współczesną, innowacyjną praktyką artystyczną. Z tego też powodu projekt działać będzie dwukierunkowo, reprezentując z jednej strony interes kultury, z drugiej zaś szeroko rozumiany interes publiczny, współtworząc nową, dynamiczną, kreatywną i współczesną społeczność dzielnicy Młode Miasto.

Wyspa współpracuje z licznymi międzynarodowymi instytucjami o charakterze artystycznym, badawczym i edukacyjnym.
Jednocześnie, w związku z planami zagospodarowania i rozwoju powstającej nowej dzielnicy Młode Miasto, Instytut jest otwarty na działania integrujące aktywne w tym obszarze podmioty oraz scalające przyszłe nowe centrum miasta z jego historyczną częścią. ISW może spełnić ważną rolę mediacyjną w procesie kształtowania nowego wizerunku tej części miasta. Program Instytutu zakłada wyrazistą kontekstualizację podejmowanych działań w jej wymiarze społecznym, historycznym, publicznym i estetycznym. Ze względu na charakter zainteresowań Instytutu i prowadzącej go Fundacji Wyspa Progress, znajdujący się w polu praktyki zarówno społecznej jak i kulturowej, Instytut stanowi i będzie stanowić laboratorium relacji społecznych nowej dzielnicy Gdańska.

Fundacja Wyspa Progress planuje przebudowę istniejącego budynku, w celu powiększenia powierzchni użytkowej do celów programowych oraz nadania mu bardziej współczesnego kształtu, adekwatnego do współczesnej estetyki powstającej nowej dzielnicy. Rozłożony na etapy proces adaptacji i przebudowy podobnie jak program placówki swoją dynamiką odzwierciedla specyfikę procesów rewitalizacyjnych zachodzących na terenie Młodego Miasta.
PL EN
powered by Blueprint