Kolekcja niemożliwa


Zbigniew Libera, Sen Busha

"Kolekcja niemożliwa" to nowy, dwuletni projekt Instytutu Sztuki Wyspa
dotyczący kolekcji Fundacji Wyspa Progress. "Translate: Kolekcja niemożliwa"
jest częścią europejskiego projektu "Translate" podejmującego problematykę
kulturowych przekładów w relacji do zjawiska kolekcji, przemieszczenia jej
w inny kontekst kulturowy oraz możliwości reinterpretacyjnych poprzez
odmienne narzędzia językowe i metodologiczne. Projekt zainicjowany przez
European Institute for Progressive Cultural Policies [eipcp] www.eipcp.net
jest wspólnym przedsięwzięciem teoretyków i praktyków kultury wizualnej
oraz polityk kulturalnych. Eipcp zbudował narzędzia teoretyczne dla projektu,
które znajdują się na stronie internetowej www.translate.eipcp.net

Pierwsza cześć składa się z warsztatów dniach 22 i 23 listopada,
prezentacji Mobilnego Archiwum w dniach 23 listopada - 16 grudnia oraz
performansu Elżbiety Jabłońskiej 23 listopada o 18.00
więcej...
PL EN
powered by Blueprint