"Legalność przestrzeni" stanowi rodzaj nietypowej, synchronicznej retrospektywy sztuki Ewy Partum, wybitnej polskiej artystki konceptualnej i feministycznej. Projekt przedstawia współczesne spojrzenie na twórczość tej legendarnej postaci, która opuściła w latach 80. Polskę i osiadła w Berlinie. Jej twórczość pozostaje wciąż niewystarczająco zbadana w krajowej refleksji nad sztuką konceptualną i nie dość obecna w polskich kolekcjach sztuki współczesnej. Zadaniem wystawy, publikacji, warsztatów i dyskusji panelowej jest zaburzyć historyczny i fragmentaryczny rytm recepcji jej twórczości oraz zrekonstruować najważniejsze, oryginalne i innowacyjne wątki jej twórczości. Jednocześnie, ze względu na specyfikę materiału, projekt ten stawia problem dokumentacji sztuki efemerycznej, pyta o rolę dokumentu, zapisu i odtworzenia oraz sięga do materiałów archiwalnych by poszerzyć pole recepcji sztuki Ewy Partum.
"Legalność przestrzeni" stanowi rodzaj nietypowej, synchronicznej retrospektywy sztuki Ewy Partum, wybitnej polskiej artystki konceptualnej i feministycznej. Projekt przedstawia współczesne spojrzenie na twórczość tej legendarnej postaci, która opuściła w latach 80. Polskę i osiadła w Berlinie. Jej twórczość pozostaje wciąż niewystarczająco zbadana w krajowej refleksji nad sztuką konceptualną i nie dość obecna w polskich kolekcjach sztuki współczesnej. Zadaniem wystawy, publikacji, warsztatów i dyskusji panelowej jest zaburzyć historyczny i fragmentaryczny rytm recepcji jej twórczości oraz zrekonstruować najważniejsze, oryginalne i innowacyjne wątki jej twórczości. Jednocześnie, ze względu na specyfikę materiału, projekt ten stawia problem dokumentacji sztuki efemerycznej, pyta o rolę dokumentu, zapisu i odtworzenia oraz sięga do materiałów archiwalnych by poszerzyć pole recepcji sztuki Ewy Partum.
PL EN